منو

تاریخچه و مبانی پمپ سانتریفیوژ

در سال 1689 فیزیکدان فرانسوی دنیس پاپین پمپ گریز از مرکز را اختراع کرد و امروزه این نوع پمپ بیشتر مورد استفاده در سراسر جهان دارا است. پمپ سانتریفیوژ بر اساس یک اصل ساده ساخته شده است: مایع به محفظه ی پروانه هدایت می شود و با استفاده از نیروی گریز از مرکز به طرف حاشیه ی پروانه ها حرکت می کند. ساخت و ساز نسبتا ارزان، قوی و ساده است و ایجاد سرعت مناسب پمپ به واسطه کوپل طور مستقیم به یک موتور آسنکرون ناشی می شود .

پمپ گریز از مرکز یک جریان مایع ثابت را فراهم می کند و به راحتی می توان بدون ایجاد آسیب به پمپ جریان سیال را کنترل کرد.

حال با توجه  به شکل زیر که مسیر عبور جریان مایع را از طریق پمپ نشان می دهد. ورودی پمپ مایع را به مرکز پروانه  هدایت کرده  سپس چرخش  پروانه باعث می شود  که آن را به طرف حاشیه حرکت دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این ساختار دارای راندمان بالا است و مناسب برای حمل مایعات خالص است. پمپ هایی که باید مایعات ناخالص مانند پمپ های فاضلاب را انتقال دهند، دارای پروانه ای مخصوص هستند که تا از برخورد با  اجسام موجود داخل پمپ اجتناب  کرده ساخته شده است.

طرح باز آن  باعث می شود تا در در صورت عدم وجود فشار در سیستم در حالی که پمپ گریز از مرکز در حال کار  نیست، مایع هنوز هم می تواند از طریق عبور کند.

همان طور که در شکل زیر  دیده می شود می توان گفت، پمپ گریز از مرکز می تواند در گروه های مختلف طبقه بندی شود: پمپ های شعاعی، پمپ های جریان مخلوط و پمپ های جریان محوری. پمپ جریان شعاعی و پمپ های جریان مخلوط شایع ترین انواع مورد استفاده هستند.

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************