منو

مشخصات پمپ های سانتریفیوژ

مشخصات پمپ های سانتریفیوژ

پمپ گریز از مرکز چندین ویژگی دارد و در این بخش ما مهمترین آنها را ارائه خواهیم داد. بعدها در این فصل شرح مفصلی از انواع پمپ های مختلف ارائه خواهیم داد.

تعداد طبقات پمپ

بسته به تعداد پروانه ها در پمپ، یک پمپ گریز از مرکز می تواند یک پمپ تک مرحله یا یک پمپ چند مرحله ای باشد.

موقعیت مکانی شفت

پمپ های تک مرحله ای و چند مرحله ای با شفت افقی یا عمودی پمپ عرضه می شوند . این پمپ ها معمولا پمپ های افقی یا عمودی هستند. برای اطلاعات بیشتر، به بخش های بعدی مراجعه کنید.

پروانه تک مکش یا دوبل مکش

بسته به ساختار پروانه، یک پمپ را می توان با یک پروانه ی یک مکش یا یک پروانه دو مکش نصب کرد.

شکل و مراحل اتصال

مراحل پمپ را می توان با دو روش مختلف ترکیب کرد: سری و موازی

شکل زیر پمپ دوقلو با پروانه های موازی متصل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما بین دو نوع هوزینگ پمپ تمایز می دهیم: هوزینگ مارپیچ و کانال برگشتی با تیغه های راهنمای

شایع ترین انواع پمپ های پایان مکش end-suction و در خط in-line

in-line پمپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end-suction پمپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پمپ پایان مکش End-suction pump  : مایع به طور مستقیم به پروانه وارد می شود. ورودی و خروجی زاویه 90 درجه است.

پمپ در خط in-line: مایع به طور مستقیم از طریق پمپ در خط مستقیم می رود. لوله مکش و لوله تخلیه مخالف یکدیگر قرار می گیرند و می توانند مستقیما در سیستم لوله کشی نصب شوند

پمپ اسپلیت کیس Split-case pump: پمپ با محفظه پمپاژ محوری

پمپ افقی Horizontal pump :پمپ با محور شفت افقی

پمپ عمودی Vertical pump:پمپ با محور شفت عمودی

پمپ یک طبقه Single-stage pump:پمپ یا یک پروانه 

پمپ چند طبقه Multistage pump:پمپ با چند طبقه که به صورت سری با هم قرار دارند

پمپ کوپل بلند Long-coupled pump:  پمپ به وسیله یک اتصال انعطاف پذیر به موتور متصل شده است. موتور و پمپ دارای سازه های جداگانه ای هستند.

پمپ کوپل کوتاه Close-coupled pump: یک پمپ به موتور با استفاده از یک اتصال جامد و سخت و غیر قابل انعطاف متصل است.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************************************************