سینک ظرفشویی شیشه ای بیمکث-BIMAX مدل BS811

سینک ظرف شویی شیشه ای اخوان-مدل182

سینک ظرف شویی شیشه ای اخوان-مدل183

سینک ظرف شویی شیشه ای اخوان-مدل184