محصولات S&P
هواکش VORTICE
ّبخاری انرژی
پمپ آب ابارا

هواکش30سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش لوله ای 8 سانت توربو دمنده

هواکش دریچه دار10سانت هایلوکس دمنده

هواکش دریچه دار 15سانت خانگی لوکس دمنده

هواکش 63سانت ایلکای هفت پر فلزی مکنده قابدار دمنده

پمپ آب کولر دمنده

هواکش35سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش40سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش 80سانت ایلکای هفت پر فلزی مکنده قابدار دمنده

هواکش 40سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 45سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 50 سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 60 سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 63 سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 70سانت ایلکای هفت پر فلزی مکنده قابدار دمنده

هواکش50سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش60سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش63سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش70سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

موتور پروانه رادیال 22سانت بکوارد طرح آلمان دمنده

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده

هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده

هواکش 35سانت صنعتی ایلکا دمنده

هواکش 40سانت صنعتی ایلکا دمنده

هواکش 50سانت صنعتی ایلکا دمنده

هواکش 60سانت صنعتی ایلکا دمنده

هواکش 70سانت صنعتی ایلکا دمنده

هواکش 25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده

هواکش 30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده

هواکش سقفی 22سانت رادیال با موتور ایلکا دمنده

هواکش سقفی 25سانت رادیال با موتور ایلکا دمنده

هواکش سقفی 30سانت رادیال با موتور ایلکا دمنده

هواکش سقفی 40سانت رادیال با موتور ایلکا دمنده

هواکش سقفی 50سانت رادیال با موتور ایلکا دمنده

هواکش لوله ای 10سانت توربو دمنده

هواکش لوله ای 12سانت توربو دمنده

هواکش لوله ای 15سانت توربو دمنده

هواکش لوله ای 20سانت توربو دمنده

هواکش دریچه دار15سانت هایلوکس دمنده

هواکش دریچه دار 20سانت خانگی لوکس دمنده

هواکش دریچه دار 25سانت خانگی لوکس دمنده

هواکش دریچه دار 30سانت خانگی لوکس دمنده

هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده

هواکش فلزی خانگی15سانت دمنده

هواکش فلزی خانگی20سانت دمنده

هواکش فلزی خانگی25سانت دمنده

هواکش فلزی خانگی30سانت دمنده

سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 25سانت دو طرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 30سانت دو طرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 38سانت دو طرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده

سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه بکوارد دمنده

سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده

سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده

هواکش خانگی 15 سانت لوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید دمنده

هواکش خانگی 20سانت لوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید دمنده

هواکش خانگی 25سانت لوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید دمنده

هواکش خانگی 30سانت لوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید دمنده

پنکه رومیزی هاله دمنده

هواکش45سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده

هواکش دمنده صنعتی سنگین پلی آمید VIR

هواکش 30سانت صنعتی ایلکا دمنده

هواکش 30سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 35سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده

سانتریفیوژ دمنده دو طرفه بکوارد

سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 20سانت دو طرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته

سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه بکوارد دمنده

موتور پروانه رادیال 19سانت بکوارد طرح آلمان دمنده

هواکش سقفی 20سانت رادیال با موتور ایلکا دمنده

بلوئر هود با قاب پلاستیکی یکطرفه فوروارد BEF

فن هود دو طرفه فوروارد پلاستیکی BIF

بلوئر هود فوروارد فلزی BEF برند دمنده