هواکش30سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش دمنده لوله ای مدل توربو VPH-VPL

هواکش خانگی دمنده مدل هایلوکس VDI

هواکش خانگی دمنده مدل لوکس دریچه دار VSG-VSL

هواکش 63سانت ایلکای هفت پر فلزی مکنده قابدار دمنده

پمپ آب کولر دمنده

هواکش35سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش40سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش 80سانت ایلکای هفت پر فلزی مکنده قابدار دمنده

هواکش 40سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 45سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 50 سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 60 سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 63 سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 70سانت ایلکای هفت پر فلزی مکنده قابدار دمنده

هواکش50سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش60سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش63سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش70سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

موتور پروانه رادیال 22سانت بکوارد طرح آلمان دمنده

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش45سانت هفت پر فلزی مکنده بدون قاب دمنده

هواکش دمنده خانگی فلزی مدل VMA

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده

هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده

هواکش دمنده صنعتی سنگین پلی آمید VIR

هواکش دمنده تکفاز و سه فاز صنعتی ایلکا VIE

هواکش 30سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش 35سانت ایلکای هفت پر فلزی دمنده

هواکش دمنده آکسیال طرح آلمان VIF

سانتریفیوژ دمنده دو طرفه بکوارد

سانتریفیوژ دمنده یکطرفه فوروارد BEF

سانتریفیوژ دمنده دوطرفه فوروارد BEF

سانتریفیوژ دمنده دوطرفه فوروارد سه سرعته BEF

سانتریفیوژ دمنده یکطرفه بک وارد BEB

موتور پروانه رادیال 19سانت بکوارد طرح آلمان دمنده

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB

بلوئر هود با قاب پلاستیکی یکطرفه فوروارد BEF

فن هود دو طرفه فوروارد پلاستیکی BIF

بلوئر هود فوروارد فلزی BEF برند دمنده