فن حلزونی دبل تکفاز برند EBM

فن حلزونی 120 گالوانیزه برند EBM

هواکش کامپیوتری 12 سانت EBM مدل 4650N

هواکش کامپیوتری 15 سانت فلزی 2800 آلمان برند EBM

هواکش کامپیوتری 15 سانت 8 ضلعی باریک 220 آلمان برند EBM

هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM

هواکش رادیال 22 سانت آلمان برند EBM

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM