هواکش خانگی لوله ای Blauberg مدل Quatro Hi-Tech 100

فن بین کانالی BLAUBERG قطر10سانت سری TURBO100

فن بین کانالی BLAUBERG قطر15سانت سری TURBO150

فن بین کانالی BLAUBERG قطر20سانت سری TURBO200