هواکش خانگی لوله ای Blauberg مدل Quatro Hi-Tech 100

فن بین کانالی BLAUBERG سری TURBO