انبردست-انبر قفلی|انواع انبر دست|ویدفکتور
     

انبر قفلی با فک منحنیA-KRAFTکرافت

انبر قفلی با فک متحرکA-KRAFTکرافت

انبر قفلی ورق گیرA-KRAFTکرافت

قیچی ورق بر کرافت A-KRAFT

خار جمع کن و باز کنA-KRAFTکرافت

انبرآلات صنعتی (D-Handle) A KRAFT

انبردست مینیاتوری دسته دو رنگ A KRAFT

انبرآلات Q-Handle A KRAFT

انبر مینیاتوری A-KARFTکرافت

انبرآلات (ولتاژ) VDE-Handle A KRAFT

خار جمع کن و باز کن A-KRAFTکرافت با سر های قابل تعویض

انبر برش A-KRAFTکرافت

انبر قفلی با فک بلند A-KRAFT کرافت

انبر قفلی کورکن A-KRAFTکرافت

انبرقفلی زنجیری A-KRAFTکرافت

انبر قفلی با فک بازشونده A-KRAFT کرافت

انبر قفلی نوک باریک A-KRAFT کرافت

انبرقفلی زنجیری با تیغ لوله بر A-KRAFTکرافت

قیچی ورق بر دسته عینکی A KRAFT