تایمر تابلویی 60 ثانیه ستاره پارس فانال مثلث با سوکت مدل PFTAH3-60S

تایمر تابلویی ذخیره دارپارس فانال 15دقیقه ای مدل PFTS-35

تایمر تابلویی ذخیره دارپارس فانال 15دقیقه ای مدل PFTS-189

تایمر تابلویی مولتی رنج مولتی ولت پارس فانال با سوکت مدل PFTH3-A8

تایمر ذخیره دار دیجیتالی هفتگی پارس فانال مدل PFTD190

تایمر ذخیره دار دیجیتالی پارس فانال یک کاناله و دو کاناله مدل های PFTD 810-812

تایمر دو زمانه پارس فانال مدل PFT3P-R

تایمر ذخیره دار 30 دقیقه ای پارس فانال مدل PPTS-30M

تایمر راه پله پارس فانال مدل PFSS-18E

تایمردو شاخه24 ساعته پارس فانال مدل PFTG28