لیمیت سوئیچ پلاستیکی و فلزی پارس فانال مدل PFB-PFM

میکرو سویچ پارس فانال مدل PFMS

کلید فشاری پارس فانال مدل PF-216-316