بنر مربوط به خدمات

فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد دمنده

فن سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد دمنده

سانتریفیوژ 630 بکوارد با الکتروموتور 1400 دور

سانتریفیوژ 500 بکوارد با الکتروموتور 1400 دور

سانتریفیوژ 250 بکوارد با الکتروموتور 2800 دور

باکس فن پردیس فن سینگل بکوارد کوپل مستقیم

فن سانتریفیوژ یکطرفه بکوارد دمنده

فن سانتریفیوژ زیلابگ

داکت فن زیلابگ

فن هود دو طرفه پلاستیکی فوروارد BIF دمنده

بلوئرهود یکطرفه فوروارد BEF دمنده با قاب فلزی

فن سانترفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده

رادیال بکوارد دمنده

بلوئر هود فوروارد دمنده با قاب پلاستیکی

فن سانترفیوژ دمنده دو طرفه بکوارد

سانتریفیوژ 250 فوروارد پردیس فن با الکتروموتور 1400 دور

فن هود S-P سری CK

فن بین کانالی قطر10سانت S-P سری TD250-100

فن بین کانالی بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

فن سانتریفیوژ بکوارد S-P سری VENT

هواکش سانترفیوژ بکوارد S-P سری VENT

فن حلزونی دبل تکفاز برند EBM

فن حلزونی 120 گالوانیزه برند EBM

سانتریفیوژ فشار پایین S-P اسپانیا مدل CBM

فن بین کانالی BLAUBERG قطر10سانت سری TURBO100

فن بین کانالی VORTICE مدل CA

دم برقی

فن بین کانالی بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

فن بین کانالی قطر12سانتS-P سری TD350-125

فن بین کانالی قطر15سانتS-P سری TD500-150

فن بین کانالی قطر20سانتS-P سری TD800-200

فن بین کانالی قطر25سانتS-P سری TD1300-250

فن بین کانالی قطر31سانتS-P سری TD2000-315

فن بین کانالی قطر35سانتS-P سری TD4000-355

فن بین کانالی قطر40سانتS-P سری TD6000-400

فن بین کانالی BLAUBERG قطر15سانت سری TURBO150

فن بین کانالی قطر10سانت VORTICE مدل LINEO100VO

فن بین کانالی قطر15سانت VORTICE مدل LINEO150VO

فن بین کانالی BLAUBERG قطر20سانت سری TURBO200