منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
 • توان پمپ :
0 از 0

530,000 تومان

510,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

834,900 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

834,900 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

834,900 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

834,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

870,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.3 متر
0 از 0

932,400 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.3 متر
0 از 0

932,400 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.4 متر
0 از 0

932,400 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 2.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4 متر
0 از 0

951,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 2.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4 متر
0 از 0

951,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-40-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 2.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4 متر
0 از 0

951,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

957,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

980,000 تومان

925,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0

983,200 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.9 متر
0 از 0

1,015,800 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.9 متر
0 از 0

1,015,800 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/2/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.9 متر
0 از 0

1,015,800 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,030,000 تومان

970,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,133,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,189,100 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,189,100 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-60-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,189,100 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,207,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,272,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,290,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,306,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,307,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0

1,342,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,400,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,465,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,467,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

1,481,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 30.3
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

1,517,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.5
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

1,517,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,533,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 46
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

1,533,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,545,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

1,656,000 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,721,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 136
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,766,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.3
 • قدرت موتور : 0.9kw
0 از 0

1,777,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,790,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,801,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

1,843,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,867,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,874,000 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0

1,894,000 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0

1,894,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,963,000 تومان