منو
RAD
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

11/4دوجداره استیل تکفاز 25متری بدون فلوتر ،حداکثرآبدهی120لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,690,000 تومان

11/4دوجداره استیل تکفاز 25متری فلوتردار ،حداکثرآبدهی120لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,828,000 تومان

11/4دوجداره استیل تکفاز 35متری بدون فلوتر ،حداکثرآبدهی120لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,884,000 تومان

11/4دوجداره استیل تکفاز 35متری فلوتردار ،حداکثرآبدهی120لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,022,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز فلوتردار 28متری،حداکثر آبدهی270لیتر دردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,116,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز بدون فلوتر 38متری،حداکثر آبدهی270لیتر دردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,264,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز فلوتردار 38متری،حداکثر آبدهی270لیتر دردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,402,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفازبدون فلوتر 48متری،حداکثر آبدهی270لیتر دردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,609,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفازبدون فلوتر 58متری،حداکثر آبدهی290لیتر دردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,718,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفازبدون فلوتر 68متری،حداکثر آبدهی290لیتر دردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,825,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز فلوتردار13متری،حداکثرآبدهی750لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,303,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز فلوتردار22متری،حداکثرآبدهی550لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,662,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز بدون فلوتر33متری،حداکثرآبدهی550لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,018,000 تومان

دوجداره پروانه استیل تکفاز بدون فلوتر44متری،حداکثرآبدهی430لیتردردقیقه

 • برق :
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,263,000 تومان