منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.3m3/h
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61m
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.37KW-0.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5KW
 • میزان آبدهی : 6.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51
0 از 0

تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2KW
 • میزان آبدهی : 6.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.74KW
 • میزان آبدهی : 48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.5
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1KW
 • میزان آبدهی : 42
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5KW
 • میزان آبدهی : 48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14
0 از 0

تومان