هواکش زیلابگ 1400دور تکفاز

هواکش 1400 دور تکفاز برند زیلابگ

وضعيت : موجود است


مدل يا کد مورد نظر را انتخاب کنيد:قيمت :130,000 تومان

تعداد :

توضيحات محصول

 • نسبت جریان تا رنج 23000m3/h
 • اندازه : 315-900mm ( قطر پروانه )
 • موتور روتور خارجی اسنکرون
 • پروانه های داسی شکل
 • باکس ترمینال با خروجی کابل محوری یا جانبی
 • کلاس محافظتی : IP54
 • کلاس حرارتی : F
 • ولتاژ : 220V
 • فرکانس : 50Hz
 • شدت جریان :0.21-3.5 A
 • توان : 40-750W
 • سرعت : 1400
 • دبی هوای خروجی : 530-10860m3/h
 • ظرفیت خازن : 1.5-16F
 • وزن : 2-15kg

لطفاً توجه داشته باشيد
کليه کالاهايي که در ويدفکتور عرضه مي شوند اصلي بوده و هيچ گونه کالاي کارکرده و غير اصلي در ويد فکتور به فروش نمي رسد.
مشخصات فني

عکس1 هواکش زیلابگ 1400دور تکفاز

جدول1 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار1 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد1 هواکش زیلابگ 1400دور تکفاز

ابعاد2 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس2 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول2 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار2 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد3 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد4 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس 3 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول3 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار3 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد5 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد6 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس 4 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول4 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار4 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد7 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد8 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس5 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول5 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار5 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد9 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد10 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس 6 هواکش زیلابگ 1400 دور تک فاز

جدول6 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار6 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد11 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد12 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس7 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول7 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار7 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد13 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد14 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

عکس 8 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول8 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

نمودار8 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد15 هواکش زیلابگ 1400 دور تک فاز

ابعاد16 هواکش زیلابگ 1400 دور تک فاز

عکس 9 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

جدول9 هواکش زیلابگ 1400 دور تک فاز

نمودار9 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد17 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز

ابعاد18 هواکش زیلابگ 1400دور تک فاز