منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

لوستر مدل پرستیژ هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل پرستیژ هشت شعله دارکار مقایسه

تومان

لوستر مدل تخت جمشید دو شعله دارکار

 • تعداد شعله : 2 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 60 وات
 • ارتفاع : 63 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید دو شعله دارکار مقایسه

198,900 تومان

لوستر مدل افسون سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل افسون سه شعله دارکار مقایسه

208,000 تومان

لوستر مدل کلاسیک سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل کلاسیک سه شعله دارکار مقایسه

231,400 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز کوچک دارکار مقایسه

241,800 تومان

لوستر مدل سکان کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل سکان کوچک دارکار مقایسه

243,100 تومان

لوستر مدل زوبین شش گوش دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین شش گوش دارکار مقایسه

252,200 تومان

لوستر مدل رویال کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رویال کوچک دارکار مقایسه

275,600 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز متوسط دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز متوسط دارکار مقایسه

275,600 تومان

لوستر مدل رومی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 80 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومی سه شعله دارکار مقایسه

275,600 تومان

لوستر مدل افسون پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل افسون پنج شعله دارکار مقایسه

288,600 تومان

لوستر مدل رزا سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا سه شعله دارکار مقایسه

288,600 تومان

لوستر مدل زوبین هشت گوش دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین هشت گوش دارکار مقایسه

297,700 تومان

لوستر مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار مقایسه

308,100 تومان

لوستر مدل رویال بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رویال بزرگ دارکار مقایسه

328,900 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار مقایسه

328,900 تومان

لوستر مدل تخت جمشید شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 57 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید شش شعله دارکار مقایسه

336,700 تومان

لوستر مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 60 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار مقایسه

338,000 تومان

لوستر مدل سکان بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 85 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل سکان بزرگ دارکار مقایسه

338,000 تومان

لوستر مدل زوبین شش گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل زوبین شش گوش منبت دارکار مقایسه

345,800 تومان

لوستر مدل کلاسیک پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 95 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل کلاسیک پنج شعله دارکار مقایسه

345,800 تومان

لوستر مدل چلسی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
 • ارتفاع : 92 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل چلسی سه شعله دارکار مقایسه

345,800 تومان

لوستر مدل رزا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا چهار شعله دارکار مقایسه

352,300 تومان

لوستر مدل رومی چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومی چهار شعله دارکار مقایسه

369,200 تومان

لوستر پایون مدل نگین

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل نگین مقایسه

392,000 تومان

لوستر مدل رزا پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا پنج شعله دارکار مقایسه

414,700 تومان

لوستر مدل روستیک چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر مدل روستیک چهار شعله دارکار مقایسه

419,900 تومان

لوستر مدل پرستیژ پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 75 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل پرستیژ پنج شعله دارکار مقایسه

429,000 تومان

لوستر مدل ویل چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل ویل چهار شعله دارکار مقایسه

431,600 تومان

لوستر مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

436,800 تومان

لوستر مدل افسون هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 90 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل افسون هشت شعله دارکار مقایسه

456,300 تومان

لوستر مدل منچستر چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر چهارشعله دارکار مقایسه

468,000 تومان

لوستر مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

468,000 تومان

لوستر مدل رومینا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
 • ارتفاع : 74 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومینا چهار شعله دارکار مقایسه

475,800 تومان

لوستر مدل رزا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 94 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رزا شش شعله دارکار مقایسه

477,100 تومان

لوستر مدل رومی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
1 از 5
لوستر مدل رومی شش شعله دارکار مقایسه

483,600 تومان

لوستر مدل روستیک شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 93 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل روستیک شش شعله دارکار مقایسه

556,400 تومان

لوستر مدل چلسی پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
 • ارتفاع : 79 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل چلسی پنج شعله دارکار مقایسه

560,300 تومان

لوستر مدل رومی هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 82 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومی هشت شعله دارکار مقایسه

561,600 تومان

لوستر مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار مقایسه

570,700 تومان

لوستر مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار مقایسه

586,300 تومان

لوستر مدل تایتانیک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل تایتانیک دارکار مقایسه

604,500 تومان

لوستر مدل ویل شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 78 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل ویل شش شعله دارکار مقایسه

612,300 تومان

لوستر مدل لویی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل لویی شش شعله دارکار مقایسه

622,700 تومان

لوستر مدل منچستر شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل منچستر شش شعله دارکار مقایسه

644,800 تومان

لوستر مدل رومینا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومینا شش شعله دارکار مقایسه

676,000 تومان

لوستر مدل روستیک هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 86 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل روستیک هشت شعله دارکار مقایسه

694,200 تومان

لوستر مدل ویل هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 77 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل ویل هشت شعله دارکار مقایسه

756,600 تومان

لوستر مدل رومینا هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • جنس بدنه : چوب
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
 • ارتفاع : 81 سانتیمتر
0 از 0
لوستر مدل رومینا هشت شعله دارکار مقایسه

893,100 تومان

لوستر پایون مدل چشمک 6 شعله طلا

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب :
 • جنس بدنه : چوبی
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی :
 • ارتفاع :
0 از 0
لوستر پایون مدل چشمک 6 شعله طلا مقایسه

914,000 تومان