منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm مقایسه

42,570 تومان

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4mm مقایسه

66,000 تومان

مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D5mm

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D5mm مقایسه

68,310 تومان

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm مقایسه

78,540 تومان

مته الماسه Bosch 6mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته الماسه Bosch 6mm مقایسه

95,040 تومان

مته چهار شیار12/400/460 Bosch S3 12mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار12/400/460 Bosch S3 12mm مقایسه

97,020 تومان

مته الماسه Bosch 7mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته الماسه Bosch 7mm مقایسه

126,720 تومان

مته الماسه Bosch 8mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته الماسه Bosch 8mm مقایسه

137,280 تومان

مته چهار شیار6/50/110 Bosch S3 6mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار6/50/110 Bosch S3 6mm مقایسه

158,400 تومان

مته چهار شیار7/100/160 Bosch S3 7mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار7/100/160 Bosch S3 7mm مقایسه

158,400 تومان

مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm مقایسه

158,400 تومان

مته چهار شیار7/50/110 Bosch S3 7mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار7/50/110 Bosch S3 7mm مقایسه

158,400 تومان

ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6 مقایسه

297,000 تومان

مته گرانیت Bosch D6-L100mm

 • نوع مته : مته تنگستن کاربید
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته گرانیت Bosch D6-L100mm مقایسه

324,060 تومان

مته گرانیت Bosch D8-L120mm

 • نوع مته : مته تنگستن کاربید
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته گرانیت Bosch D8-L120mm مقایسه

355,740 تومان

ست 5 عددی مته الماسه Bosch D4-5-6-8mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
ست 5 عددی مته الماسه Bosch D4-5-6-8mm مقایسه

393,030 تومان

مته چهار شیار7/50/110 Bosch 7mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : ساده
0 از 0
مته چهار شیار7/50/110 Bosch 7mm مقایسه

394,680 تومان

مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D7mm

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D7mm مقایسه

415,800 تومان

مته گرانیت Bosch D7-L100mm

 • نوع مته : مته تنگستن کاربید
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته گرانیت Bosch D7-L100mm مقایسه

426,360 تومان

مته چهار شیار8/50/110 Bosch 8mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار8/50/110 Bosch 8mm مقایسه

436,920 تومان

ست مته فلز Bosch HSS-R

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
 ست مته فلز Bosch HSS-R مقایسه

627,000 تومان

مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D8-L250mm

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D8-L250mm مقایسه

627,000 تومان

ست 4 تایی مته همه کاره Bosch D4-5-6-8

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
ست 4 تایی مته همه کاره Bosch D4-5-6-8 مقایسه

895,290 تومان