منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 1.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 32.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.3m3/h
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61m
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 مقایسه

504,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 مقایسه

510,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

530,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

606,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 مقایسه

684,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 25
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 30
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

700,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
 • توان پمپ : 1 اسب
3 از 2
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

748,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 مقایسه

804,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 مقایسه

807,400 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
 • توان پمپ : 1 اسب
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 مقایسه

889,900 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 مقایسه

927,600 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 مقایسه

927,600 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML مقایسه

934,400 تومان

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50
 • توان پمپ : 1 اسب
1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L مقایسه

950,000 تومان

870,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML مقایسه

1,003,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 مقایسه

1,012,800 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 مقایسه

1,150,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

1,310,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 31.8
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

1,315,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

1,335,600 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 مقایسه

1,365,600 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

1,499,300 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 مقایسه

1,502,400 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M مقایسه

1,585,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M مقایسه

1,618,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 مقایسه

1,658,800 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

1,700,000 تومان

1,270,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 مقایسه

2,008,500 تومان

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 مقایسه

2,091,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 مقایسه

2,121,600 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL مقایسه

2,128,200 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 مقایسه

2,168,000 تومان

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 مقایسه

2,212,600 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

2,261,300 تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53.8
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 مقایسه

2,290,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
 • توان پمپ : 2 اسب
1 از 2
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 مقایسه

2,302,300 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M مقایسه

2,350,400 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 مقایسه

2,651,250 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 3 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 مقایسه

2,894,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 مقایسه

2,930,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
 • توان پمپ : 3 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 مقایسه

3,388,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3 مقایسه

3,571,300 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
 • توان پمپ : 3 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 مقایسه

3,600,850 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 51
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M مقایسه

3,610,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3 مقایسه

3,762,400 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M مقایسه

3,790,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 3 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 مقایسه

4,105,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M مقایسه

4,200,000 تومان

3,935,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
 • توان پمپ : 4 اسب
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 مقایسه

4,356,000 تومان