منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/103

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 2.9
 • قدرت موتور : 0.08kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/103 مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/110

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 3.3
 • قدرت موتور : 0.09kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/110 مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/128

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 13.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.6
 • قدرت موتور : 0.17kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/128 مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/135

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.9
 • قدرت موتور : 0.20kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/135 مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/125

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.7
 • قدرت موتور : 0.27
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/125 مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/138

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.8
 • قدرت موتور : 0.41kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/138 مقایسه

تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/103K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 2.9
 • قدرت موتور : 0.08kw
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/103K مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/110K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 3.3
 • قدرت موتور : 0.09kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/110K مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/128K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 13.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.6
 • قدرت موتور : 0.17kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/128K مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/135K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.9
 • قدرت موتور : 0.20kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/135K مقایسه

تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/125K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.7
 • قدرت موتور : 0.27kw
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/125K مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/138K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.8
 • قدرت موتور : 0.41kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/138K مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM210/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29
 • قدرت موتور : 1.85kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM210/5 مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/07

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/07 مقایسه

تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM500/22K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM500/22K مقایسه

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO350/03K

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 9.5
 • قدرت موتور : 0.37kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO350/03K مقایسه

تومان

پمپ آب صابون موتوژن تبریز مدل P56-25

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور : 90w
0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن تبریز مدل P56-25 مقایسه

231,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 125-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 40
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 125-40 مقایسه

477,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-32

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 28
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-32 مقایسه

526,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 40
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-40 مقایسه

545,000 تومان

پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28
 • قدرت موتور : 0.75
0 از 0
پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158 مقایسه

552,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-32

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 59
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-32 مقایسه

585,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 70
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 36
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-50 مقایسه

600,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 57.5
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-40 مقایسه

633,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 90
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 57
 • قدرت موتور : 18.5
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-50 مقایسه

685,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-32

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 86
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-32 مقایسه

715,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 55
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 92
 • قدرت موتور : 22kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-40 مقایسه

733,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 90
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 80
 • قدرت موتور : 30kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-50 مقایسه

810,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 42
 • قدرت موتور : 1.1
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52 مقایسه

960,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل تکفاز DAB KI40-120M

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.7
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 40.3
 • قدرت موتور : 7.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب نیمه استیل تکفاز DAB KI40-120M مقایسه

1,028,500 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 315-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37.5
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 315-40 مقایسه

1,030,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
 • قدرت موتور : 1.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55 مقایسه

1,057,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
 • قدرت موتور : 1.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55 مقایسه

1,065,500 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-60

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 62.5
 • قدرت موتور : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-60 مقایسه

1,084,500 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-60

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 62.5
 • قدرت موتور : 2.2
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-60 مقایسه

1,097,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 315-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 40
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 35
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0
پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 315-50 مقایسه

1,098,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML مقایسه

1,133,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML مقایسه

1,207,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) مقایسه

1,272,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 مقایسه

1,292,500 تومان

پمپ آب محیطی پنتاکس MD 100

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 2.7
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 53
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0
پمپ آب محیطی پنتاکس MD 100 مقایسه

1,339,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 مقایسه

1,367,300 تومان

پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 50
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0
پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 مقایسه

1,384,900 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 1.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 مقایسه

1,393,700 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0
پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 مقایسه

1,481,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 30.3
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0
پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 مقایسه

1,517,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.5
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0
پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 مقایسه

1,517,000 تومان

WKL32.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0
WKL32.1پمپ فشار قوی چدنی مقایسه

1,537,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B

 • برق : تک فاز , 220V ,سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 144
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 51.6
 • قدرت موتور : 18.5kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B مقایسه

1,560,900 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A

 • برق : تک فاز , 220V ,سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 144
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 60.2
 • قدرت موتور : 22.5kw
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A مقایسه

1,650,000 تومان