منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 250kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 250
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 250kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 75kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 90kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 90kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 110kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 110
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 110kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 185kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 185
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 185kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-56fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-56fr مقایسه

335,100 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.6
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw مقایسه

341,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr مقایسه

345,900 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.9
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw مقایسه

352,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr مقایسه

354,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr مقایسه

391,700 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw مقایسه

401,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B34-63fr مقایسه

409,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr مقایسه

410,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B5-63fr مقایسه

413,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr مقایسه

417,200 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw مقایسه

423,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr مقایسه

428,900 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw مقایسه

429,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B5-63fr مقایسه

432,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B34-63fr مقایسه

435,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B5-63fr مقایسه

438,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr مقایسه

441,700 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.8
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw مقایسه

451,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr مقایسه

459,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B5-63fr مقایسه

463,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr مقایسه

467,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr مقایسه

474,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw مقایسه

478,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw مقایسه

484,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B14-71fr مقایسه

492,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr مقایسه

498,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr مقایسه

499,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr مقایسه

505,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr مقایسه

506,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B34-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.3.7
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B34-71fr مقایسه

512,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B35-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B35-71fr مقایسه

513,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr مقایسه

519,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr مقایسه

521,700 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4B 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4B 0.37kw مقایسه

533,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr مقایسه

546,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr مقایسه

548,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr مقایسه

553,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr مقایسه

560,100 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw مقایسه

561,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr مقایسه

567,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B14-71fr مقایسه

573,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr مقایسه

580,500 تومان