منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2700
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 750
 • توان موتور (وات) : 54
0 از 0
هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S مقایسه

250,000 تومان

هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2600
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 90
0 از 0
هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S مقایسه

282,000 تومان

هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1450
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1370
 • توان موتور (وات) : 73
0 از 0
هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S مقایسه

301,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 115
0 از 0
هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S مقایسه

309,000 تومان

هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2200
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1800
 • توان موتور (وات) : 135
0 از 0
هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S مقایسه

316,000 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • توان موتور (وات) : 140
0 از 0
هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S مقایسه

318,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1420
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1400
 • توان موتور (وات) : 92
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S مقایسه

320,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1450
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1420
 • توان موتور (وات) : 96
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T مقایسه

320,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1280
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3100
 • توان موتور (وات) : 165
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S مقایسه

331,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3300
 • توان موتور (وات) : 190
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T مقایسه

331,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
0 از 0
هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S مقایسه

340,000 تومان

323,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
 • توان موتور (وات) : 155
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S مقایسه

342,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • توان موتور (وات) : 170
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T مقایسه

342,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2500
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1900
 • توان موتور (وات) : 140
0 از 0
هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D2S مقایسه

349,000 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1230
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4300
 • توان موتور (وات) : 180
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S مقایسه

360,000 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4700
 • توان موتور (وات) : 215
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T مقایسه

360,000 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2500
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 780
 • توان موتور (وات) : 55
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B مقایسه

370,000 تومان

351,500 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B مقایسه

370,000 تومان

351,500 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
 • توان موتور (وات) : 120
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4S مقایسه

370,600 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1420
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2650
 • توان موتور (وات) : 130
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T مقایسه

370,600 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • توان موتور (وات) : 120
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S مقایسه

373,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 940
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 78
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S مقایسه

373,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • توان موتور (وات) : 125
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

373,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • توان موتور (وات) : 120
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S مقایسه

373,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 940
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1520
 • توان موتور (وات) : 78
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S مقایسه

373,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1410
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • توان موتور (وات) : 125
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T مقایسه

373,000 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • توان موتور (وات) : 165
0 از 0
هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D2S مقایسه

380,000 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
0 از 0
هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S مقایسه

380,000 تومان

361,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
 • توان موتور (وات) : 150
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S مقایسه

393,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 930
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2050
 • توان موتور (وات) : 105
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S مقایسه

393,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
 • توان موتور (وات) : 158
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T مقایسه

393,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
 • توان موتور (وات) : 155
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S مقایسه

393,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2250
 • توان موتور (وات) : 105
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S مقایسه

393,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
 • توان موتور (وات) : 170
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T مقایسه

393,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1270
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3400
 • توان موتور (وات) : 160
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4S مقایسه

396,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3650
 • توان موتور (وات) : 170
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T مقایسه

396,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
 • توان موتور (وات) : 165
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S مقایسه

414,200 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
 • توان موتور (وات) : 104
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S مقایسه

414,200 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • توان موتور (وات) : 170
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T مقایسه

414,200 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3300
 • توان موتور (وات) : 165
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S مقایسه

414,200 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 930
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2400
 • توان موتور (وات) : 104
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S مقایسه

414,200 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1330
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3450
 • توان موتور (وات) : 170
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T مقایسه

414,200 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • توان موتور (وات) : 280
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D2S مقایسه

415,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 960
 • توان موتور (وات) : 80
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B مقایسه

420,000 تومان

399,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B مقایسه

420,000 تومان

399,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1230
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7300
 • توان موتور (وات) : 315
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4S مقایسه

426,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1250
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7500
 • توان موتور (وات) : 315
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T مقایسه

426,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S مقایسه

440,000 تومان

418,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1835
 • توان موتور (وات) : 75
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S مقایسه

440,000 تومان

418,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1280
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3650
 • توان موتور (وات) : 210
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S مقایسه

455,000 تومان