0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

اره باغبانی خم دسته آلومینیومی نووا NTS-2335

 • سایز : 350 میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی خم دسته آلومینیومی نووا NTS-2335 مقایسه

134,800 تومان

اره باغبانی خم دسته چوبی نووا NTS-2333

 • سایز : 330 میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی خم دسته چوبی نووا NTS-2333 مقایسه

142,800 تومان

اره باغبانی خم دسته پلاستیکی نووا NTS-2334

 • سایز : 330 میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی خم دسته پلاستیکی نووا NTS-2334 مقایسه

122,800 تومان

اره باغبانی صاف دسته آلومینیومی نووا NTS-2324

 • سایز : 240 میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی صاف دسته آلومینیومی نووا NTS-2324 مقایسه

117,800 تومان

اره باغبانی صاف دسته پلاستیکی نووا NTS-2224

 • سایز : 240 میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی صاف دسته پلاستیکی نووا NTS-2224 مقایسه

303,000 تومان

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2321

 • سایز : 210میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2321 مقایسه

85,800 تومان

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

 • سایز : 120میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
1 از 3
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212 مقایسه

320,000 تومان

اره باغبانی خم چند کاره نووا NTS-2338

 • سایز : 380 میلیمتر
 • تیغه : قابل تعویض
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره باغبانی خم چند کاره نووا NTS-2338 مقایسه

143,800 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1

 • سایز : 41cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1 مقایسه

5,240,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011

 • سایز : 41cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011 مقایسه

3,400,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

 • سایز : 35cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1 مقایسه

3,950,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

 • سایز : 51cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1 مقایسه

3,850,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1

 • سایز : ''46-51cm-18''-20
 • تیغه :
 • وزن : 5.2Kg
 • توان : 3.5HP
 • منبع تغذیه : بنزینی
 • حجم موتور : cm³ 54.5
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1 مقایسه

8,100,000 تومان