جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

 • نوع سوخت : گازطبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • ابعاد : 76*72*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460 مقایسه

2,943,000 تومان

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

 • نوع سوخت : گازوئیل ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • ابعاد : 75*103*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450 مقایسه

3,270,000 تومان

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

 • نوع سوخت : گازطبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • ابعاد : 76*72*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
 بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461 مقایسه

استعلام موجودی

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

 • نوع سوخت : گازطبیعی ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • ابعاد : 155*97*76 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430 مقایسه

2,943,000 تومان

بخاری کارگاهی 260 انرژی

 • نوع سوخت : گازطبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • ابعاد : 76*72*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
 بخاری کارگاهی 260 انرژی مقایسه

2,180,000 تومان

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

 • نوع سوخت : گازوئیل ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 32000
 • ابعاد : 125*83*59 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250 مقایسه

2,180,000 تومان

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

 • نوع سوخت : گازوئیل ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • ابعاد : 173x94x73 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440 مقایسه

استعلام موجودی