0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C

 • سری : BC
 • فاصله تشخیص : 1 تا 15 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C-P

 • سری : BC
 • فاصله تشخیص : 1 تا 15 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C-P مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 10 متر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TFR مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 5 متر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MFR مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 3 متر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PFR مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 300 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DFR مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 10 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TDT مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 5 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MDT مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 3 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PDT مقایسه

استعلام موجودی

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 300 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DDT مقایسه

استعلام موجودی