فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 63.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H مقایسه

5,440,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 35
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

2,450,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
3 از 3
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

3,354,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

2,000,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 مقایسه

1,917,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M مقایسه

7,500,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 37
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

1,005,000 تومان

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 62
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
0 از 0
پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML مقایسه

1,600,000 تومان

پمپ جتی لئو 1 اسب XJM 101C

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 0.06
0 از 0
پمپ جتی لئو 1 اسب XJM 101C مقایسه

3,000,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو 1.5 اسب xcm25-160b

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 0.22
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو 1.5 اسب xcm25-160b مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 21.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 مقایسه

4,664,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
3 از 4
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 مقایسه

5,148,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 50.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 50.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M مقایسه

10,393,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3 مقایسه

12,000,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : استیل
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 مقایسه

3,005,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 47
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.7
1 از 4
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110 مقایسه

4,522,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
2 از 5
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 مقایسه

2,217,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 مقایسه

2,250,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
1 از 1
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 مقایسه

2,439,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 مقایسه

3,300,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 50
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 مقایسه

4,000,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
1 از 4
پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML مقایسه

2,060,000 تومان

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
1 از 4
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

8,500,000 تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 53.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
0 از 0
پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 مقایسه

6,300,000 تومان

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 50
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.1
1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L مقایسه

2,180,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.4 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 43.4
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.22
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 مقایسه

1,172,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 مقایسه

1,167,100 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 65
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
1 از 5
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 مقایسه

1,750,000 تومان

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 40.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
0 از 0
پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 مقایسه

6,293,000 تومان

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
0 از 0
پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 مقایسه

12,816,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 40.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 مقایسه

11,628,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 مقایسه

12,290,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 61
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
4 از 3
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

2,238,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 47
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
1 از 1
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

3,354,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

8,408,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 53
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
1 از 5
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 مقایسه

6,959,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 67
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
1 از 2
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 مقایسه

7,744,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 58
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
2 از 4
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 مقایسه

14,216,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 64
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
1 از 1
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 مقایسه

18,990,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 64
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 مقایسه

20,186,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 31.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
1 از 4
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

4,700,000 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 51
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
1 از 5
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M مقایسه

12,210,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

2,544,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M مقایسه

7,500,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
1 از 5
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

4,900,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M مقایسه

12,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL مقایسه

4,609,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 مقایسه

5,518,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس پروانه : برنج
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 مقایسه

13,500,000 تومان

پمپ آب کوچک یا مینی پمپ ها همان پمپ خانگی هستند که از آنها به دلیل کوچک بودن و مقرون به صرفه بودنشان، برای آبرسانی در ساختمان های مسکونی به جهت افزایش فشار و سرعت آب استفاده می شود. موارد بسیاری در انتخاب (( پمپ آب )) مناسب دخیل هستند از جمله متراژ واحد ها، تعداد شیر ها و تعداد طبقات که با در نظر گرفتن آنها می توانید انتخاب بهتری داشته باشید.

پمپ های آب خانگی با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف از قبیل بوستر پمپ، پمپ آب جتی، پمپ محیطی، پمپ آب بشقابی که برخی با منبع تحت فشار و برخی دیگر با کلید اتوماتیک کار می کنند. این نوع پمپ ها در توان های مختلفی از جمله یک اسب، نیم اسب و دیگر توان ها تولید می شوند .

 تولید کنندگان زیادی در سراسر دنیا به طراحی و تولید پمپ های آب خانگی می پردازند که از جمله آنها می توان به برندهای محبوبی چون پمپ پنتاکس، پمپ ابارا، پمپ داب، پمپ آب پدرولو و ... اشاره کرد.

ولتاژ پمپ آب خانگی به 2 دسته اصلی سه فاز و تک فاز تقسیم می شود که سه فازها دارای مصرف برق کمتری نسبت به تک فاز ها هستند، همچنین طول عمر بیشتری نیز دارند و از آنها در ساختمان هایی که دارای برق سه فاز هستند، استفاده می شود .

 پمپ آب خانگی اکثرا دارای بدنه ای از جنس چدن هستند که مقاومت بالایی در برابر آسیب های احتمالی دارند. یکی از فاکتورهای مهم انتخاب پمپ آب خانگی صدای آن است که به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شود. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ آب مناسب حتما این فاکتور را بر اساس میزان حساسیت خود، مد نظر قرار دهید که پمپ آب بشقابی و پمپ آب دو پروانه عمدتا پمپ هایی کم صدا محسوب می شوند.

 

نمایش بیشتر