منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX مقایسه

استعلام موجودی

بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX MINI

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 55
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX MINI مقایسه

استعلام موجودی

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.15 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.5
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل XQM50 مقایسه

420,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 43.4
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.22
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 مقایسه

504,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 مقایسه

510,000 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل APM37 مقایسه

% 14514,000

440,000 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APSM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ محیطی لیو مدل APSM37 مقایسه

550,850 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 37
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
 • ساخت : ایران
1 از 3
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

561,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

682,500 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
1 از 5
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 مقایسه

684,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

692,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 مقایسه

738,300 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 8
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ محیطی لیو مدل APM75 مقایسه

793,500 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 61
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایتالیا
3 از 2
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

847,300 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APSM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 55
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل APSM75 مقایسه

875,150 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 مقایسه

% 20910,000

728,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
2 از 5
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 مقایسه

912,600 تومان

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.1
 • ساخت : چین
1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L مقایسه

930,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 21.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 مقایسه

969,300 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML مقایسه

% 141,010,000

868,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 مقایسه

1,012,800 تومان

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 46
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.3
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S مقایسه

1,028,100 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 مقایسه

% 201,030,000

824,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 21.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 مقایسه

1,068,000 تومان

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.9
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75 مقایسه

1,081,000 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 51
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.8
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H مقایسه

1,081,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML مقایسه

% 141,083,400

931,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 36
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : چین
1 از 2
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75 مقایسه

1,128,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 مقایسه

1,177,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 مقایسه

1,244,300 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

1,343,500 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

1,363,500 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

1,400,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 31.8
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

1,553,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M مقایسه

1,609,900 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 مقایسه

1,615,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M مقایسه

1,643,700 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

1,798,600 تومان

پمپ آب جتی لیو ارتفاع بالا مدل AJM 110H

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.2
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب جتی لیو ارتفاع بالا مدل AJM 110H مقایسه

1,800,900 تومان

پمپ جتی لیو مدل AJM 150

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ جتی لیو مدل AJM 150 مقایسه

1,944,650 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 72
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.2
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H مقایسه

1,944,650 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 مقایسه

1,990,800 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.7
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110 مقایسه

% 162,080,000

1,730,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL مقایسه

2,114,600 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

2,247,500 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 مقایسه

% 242,250,000

1,710,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 63.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H مقایسه

2,254,000 تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53.8
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 مقایسه

2,290,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 مقایسه

2,446,200 تومان