0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF3RX-P

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : LED با نور قرمز (660nm)
 • پاسخ زمانی : 1 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF3RX-P مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : LED با نور قرمز (660nm)
 • پاسخ زمانی : فرکانس 1: 0.5 میلی ثانیه / فرکانس 2: 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4GP

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : LED با نور سبز (525nm)
 • پاسخ زمانی : فرکانس 1: 0.5 میلی ثانیه / فرکانس 2: 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4GP مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-E

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : LED با نور قرمز(660nm)
 • پاسخ زمانی : فرکانس 1: 0.5 میلی ثانیه / فرکانس 2: 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-E مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-E

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : LED با نور سبز (525nm)
 • پاسخ زمانی : فرکانس 1: 0.5 میلی ثانیه / فرکانس 2: 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-E مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-R

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : LED با نور قرمز(660nm)
 • پاسخ زمانی : فرکانس 1: 0.5 میلی ثانیه / فرکانس 2: 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-R مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-R

 • نمایشگر : ندارد
 • منبع نور سنسور : ال ای دی با نور سبز (525nm)
 • پاسخ زمانی : فرکانس 1: Max. 0.5ms / فرکانس 2: Max. 0.7ms
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-R مقایسه

استعلام موجودی