0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سوکت آتونیکس مدل PG-08

 • تعداد پین : 8
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0
سوکت آتونیکس مدل PG-08 مقایسه

استعلام موجودی

سوکت آتونیکس مدل PS-M8

 • تعداد پین : 8
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.95N.m تا 0.75
0 از 0
سوکت آتونیکس مدل PS-M8 مقایسه

استعلام موجودی

سوکت آتونیکس مدل PS-08

 • تعداد پین : 8
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0
سوکت آتونیکس مدل PS-08 مقایسه

استعلام موجودی

سوکت آتونیکس مدل PG-11

 • تعداد پین : 11
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0
سوکت آتونیکس مدل PG-11 مقایسه

استعلام موجودی

سوکت آتونیکس مدل PS-11

 • تعداد پین : 11
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0
سوکت آتونیکس مدل PS-11 مقایسه

استعلام موجودی