0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566

 • زاویه استپ پایه : 0.72º/0.36º
 • حداکثر گشتاور : 8.3kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A8K-M566 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569

 • زاویه استپ پایه : 0.72º/0.36º
 • حداکثر گشتاور : 16.6kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A16K-M569 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596

 • زاویه استپ پایه : 0.72º/0.36º
 • حداکثر گشتاور : 21kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A21K-M596 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599

 • زاویه استپ پایه : 0.72º/0.36º
 • حداکثر گشتاور : 41kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A41K-M599 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913

 • زاویه استپ پایه : 0.72º/0.36º
 • حداکثر گشتاور : 63kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A63K-M5913 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5

 • زاویه استپ پایه : 0.144º/0.072º
 • حداکثر گشتاور : 35kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A35K-M566-G5 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10

 • زاویه استپ پایه : 0.072º/0.036º
 • حداکثر گشتاور : 50kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A50K-M566-G10 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5

 • زاویه استپ پایه : 0.144º/0.072º
 • حداکثر گشتاور : 140kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A140K-M599-G5 مقایسه

استعلام موجودی

استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10

 • زاویه استپ پایه : 0.072º/0.036º
 • حداکثر گشتاور : 200kgf.cm
 • جریان نامی : 1.4A/Phase
 • نوع سربندی موتور : پنتاگون
0 از 0
استپر موتور آتونیکس مدل A200K-M599-G10 مقایسه

استعلام موجودی