0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.51 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.7 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3 مقایسه

5,984,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.66 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40.8 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4 مقایسه

6,814,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-100/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55.3 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-100/5 مقایسه

7,888,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-120/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-120/6 مقایسه

8,964,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5S-200/7

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 81 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5S-200/7 مقایسه

14,636,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3 مقایسه

8,843,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T مقایسه

7,256,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-300/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72.5 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-300/6T مقایسه

12,596,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4 مقایسه

11,588,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4T مقایسه

11,268,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-180/2T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/2 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 25.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23.7 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-180/2T مقایسه

11,489,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-250/3T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/2 اینچ
 • توان پمپ : 1.85 کیلووات
 • میزان آبدهی : 25.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.7 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-250/3T مقایسه

12,713,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-400/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 4 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/2 اینچ
 • توان پمپ : 3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 25.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.9 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-400/4T مقایسه

17,738,000 تومان

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس U3-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 0.66 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40.8 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس U3-90/4 مقایسه

4,949,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 56.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5 مقایسه

8,460,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 56.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T مقایسه

8,272,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6 مقایسه

8,633,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T مقایسه

8,304,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7 مقایسه

9,701,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7T مقایسه

9,340,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.85 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62.6 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5 مقایسه

8,807,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 1.85 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62.6 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T مقایسه

8,230,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 3.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 2.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 74.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6 مقایسه

11,352,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 74.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T مقایسه

8,850,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3.5 اسب
 • سایز خروجی : 1 اینچ
 • توان پمپ : 2.57 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 83.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T مقایسه

11,813,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T مقایسه

8,126,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-250/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59.2 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-250/5T مقایسه

8,765,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8

 • برق : تک فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.87 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 91.4 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8 مقایسه

11,615,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.87 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 91.4 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8T مقایسه

11,147,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9 مقایسه

13,672,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T مقایسه

11,406,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-300/10

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 112.7 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-300/10 مقایسه

13,934,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-300/10T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 112.7 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-300/10T مقایسه

11,896,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-350/11

 • برق : تک فاز
 • توان : 3.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.6 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 122 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-350/11 مقایسه

15,362,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-350/11T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.6 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 122 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-350/11T مقایسه

14,376,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T مقایسه

9,608,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68.9 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6 مقایسه

13,672,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68.9 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6T مقایسه

13,242,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 81 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7 مقایسه

16,289,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 81 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7T مقایسه

15,878,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8 مقایسه

17,384,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8T مقایسه

16,860,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 103.4 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9 مقایسه

21,113,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 103.4 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9T مقایسه

17,609,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-300/10

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 114.2 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-300/10 مقایسه

21,872,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-300/10T

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 114.2 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-300/10T مقایسه

18,536,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-350/11

 • برق : تک فاز
 • توان : 3.5 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 2.6 کیلووات
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-350/11 مقایسه

23,970,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4 مقایسه

12,746,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.3 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4T مقایسه

12,322,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • سایز خروجی : 1.1/4 اینچ
 • توان پمپ : 1.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5 مقایسه

13,826,000 تومان